Road Distance in Sri Lanka
Wellawaya
                               
342
Vavuniya
                               
285
96
Trincomalee
                               
120
78
282
Ratnapura
                               
293
126
179
205
Puttalam
                               
242
141
128
240
174
Polonnaruwa
                               
86
254
258
147
205
216
Nuwara Eliya
                               
317
26
109
253
101
115
229
Medawachchiya
                               
157
413
416
168
291
374
243
387
Matara
                               
190
152
155
166
154
114
102
126
301
Matale
400
77
173
336
184
198
312
83
470
210
Mannar
205
160
163
118
86
122
118
134
253
67
218
Kurunegala
189
192
195
102
118
154
102
166
237
64
250
32
Kegalle
499
158
254
437
285
299
413
184
571
310
235
318
350
Kankesanturai
163
178
181
174
128
136
77
152
275
26
235
42
38
336
Kandy
197
96
299
77
174
258
190
270
115
184
354
136
120
454
158
Kalutara
482
141
237
419
267
282
395
166
554
293
218
301
333
18
318
439
Jaffna
80
402
365
123
328
322
166
376
77
269
459
242
226
648
243
192
542
Hambantota
202
368
371
149
246
330
288
342
45
256
426
208
190
526
230
72
509
122
Galle
 
235
106
103
173
139
67
149
80
307
46
163
54
86
264
72
190
246
296
262
Dambulla
221
253
256
101
131
214
179
227
160
141
310
93
77
411
115
43
394
237
115
147
Colombo
 
178
235
138
294
269
94
222
210
334
211
293
216
224
394
186
344
376
259
379
162
301
Batticaloa
53
310
275
128
261
232
56
285
210
158
368
174
158
269
133
205
451
133
254
205
229
166
Badulla
163
235
238
43
162
197
122
210
186
123
293
75
59
394
98
69
376
166
141
130
58
283
171
Avissawella
294
53
106
238
74
101
214
27
365
112
110
120
152
211
138
248
194
362
320
66
205
195
270
195
Anuradhapura
205
194
197
90
120
155
120
168
219
82
251
34
18
352
56
102
334
208
174
88
59
242
176
42
154
Ambepussa

great tour within miniute in Lanka cities, search now Lanka city, sri lanka map, sri lanka roads, road distance, road map, Colombo city, Kandy city, distance between towns, towns in sri lanka, road distance lanka, lanka road distance, road distance sri lanka, sri lanka road distance, sri lanka roads

©2008 Copyright Lean Sigma Consulting (Pvt) Ltd
# 455.‘MATCCO, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka. All right reserved.
Tel : + 94 11 2 505051 Fax : + 94 11 5 371 548 E-mail:info@leansigmasl.com